Thiết kế Thi công Nội thất Khách sạn Holiday, Văn Cao, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Khách sạn Holiday, Văn Cao, Hải Phòng

Đơn vị thi công: Nội thất NamHOME

Địa chỉ: 210 Lũng Đông, Hải An, Hải Phòng 

Hotline: 0982.505.415

Leave a comment